banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินถวายแอลกอฮอล์เจลแก่วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

ออมสินถวายแอลกอฮอล์เจลแก่วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

23 เม.ย. 2563

           เมื่อวันจันทร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563 ธนาคารออมสินโดยคุณวินัย สิทธิไวทยาภรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม และคณะ ถวายแอลกอฮอล์เจล ในโครงการกระทรวงการคลังร่วมใจสู้ภัย COVID-19 แด่สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร และในวันเดียวกันนี้ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม และคณะ ได้ลงพื้นที่ส่งมอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เจลให้กับสำนักงานเขตพญาไท และสำนักงานเขตบางเขน โดยมีคุณสินธุ์ชัย บุญปักษ์ ผู้อำนวยการเขตพญาไท และผู้แทนหน่วยงานรับมอบแอลกอฮอล์เจลในโครงการดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ในป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
            นอกจากนี้ คุณปรางมาศ เธียรธนู ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานลูกค้ารายย่อยและองค์กรชุมชน ยังได้มอบแอลกอฮอล์เจล ในโครงการกระทรวงการคลังร่วมใจสู้ภัย COVID-19 ให้กับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติด้วย

Skip to content