banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินต้อนรับผู้บริหารพนักงานรพ.ศิริราช – รพ.ต้น ต๊อก เส็ง สิงคโปร์ ในโอกาสศึกษาดูงาน

ออมสินต้อนรับผู้บริหารพนักงานรพ.ศิริราช – รพ.ต้น ต๊อก เส็ง สิงคโปร์ ในโอกาสศึกษาดูงาน

26 ส.ค. 2562

    เมื่อวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ธนาคารออมสินโดยคุณสัณฐาน อยู่ศิริ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มยุทธศาสตร์ ให้การต้อนรับ รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช  Mr.Ronnie Yang, Director, Operations (Medicine) โรงพยาบาลต้น ต๊อก เส็ง ประเทศสิงคโปร์ ในโอกาสนำคณะผู้บริหาร แพทย์ และพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลต้น ต๊อก เส็ง ประเทศสิงคโปร์ ศึกษาดูงานธนาคารออมสิน พร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษด้านการจัดการเพื่อสร้างนวัตกรรมที่มุ่งสู่อนาคต และการสร้างความผูกพันของบุคลากรกับองค์กรที่เน้นการสื่อสารภายในองค์กร การสร้างการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร และการวัดความสำเร็จ ณ ห้องประชุมสราญรมย์ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่  

Skip to content