banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินต่อชีวิตช่วยผู้ป่วยเด็กด้อยโอกาสผ่าตัดลิ้นหัวใจรั่ว

ออมสินต่อชีวิตช่วยผู้ป่วยเด็กด้อยโอกาสผ่าตัดลิ้นหัวใจรั่ว

30 ม.ค. 2563

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563 ดร.ณัฐพงศ์ โมกขพันธ์ ผู้อำนวยการโครงการ “ปันฝันปันยิ้ม” เด็กหญิงขวัญยี่หวา นาลุน หรือน้องเนส ตัวแทนผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดลิ้นหัวใจรั่วแต่กำเนิด พร้อมด้วย คุณอมร นาลุน คุณพรรณี ดวงเหว้า ผู้ปกครอง เข้าพบ ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เพื่อขอบคุณที่ธนาคารให้การสนับสนุนโครงการ “ปันฝันปันยิ้ม” ซึ่งเป็นโครงการเพื่อสังคมที่ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียม ณ ห้องวชิราวุธ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ โดยปัจจุบันน้องเนสได้รับการผ่าตัดลิ้นหัวใจจนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และสามารถดำรงชีพในสังคมได้อย่างปกติสุขเช่นเดียวกับเด็กทั่วไป

Skip to content