banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินดำเนินมาตรการแก้ไขหนี้ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อลูกหนี้รายย่อยธนาคารออมสิน จ.สุราษฎร์ธานี

ออมสินดำเนินมาตรการแก้ไขหนี้ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อลูกหนี้รายย่อยธนาคารออมสิน จ.สุราษฎร์ธานี

1 ธ.ค. 2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ธนาคารออมสินโดยคุณชีวิน ปรางค์ชัยกุล รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มบริหารหนี้และกฎหมาย พร้อมด้วยคุณญดาภรณ์ ศรีพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา 6 และคุณศักดิ์สิทธิ์ สุนทรกุล ผู้อำนวยการภาค 16 ให้การต้อนรับคุณกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย คุณฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในโอกาสตรวจเยี่ยมการดำเนินมาตรการแก้ไขหนี้ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อลูกหนี้รายย่อยธนาคารออมสิน ในโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันนวมินทรมหาราช ซึ่งธนาคารจัดให้มีบริการแก้ไขหนี้และฝึกอบรม “สร้างงาน สร้างอาชีพ” ให้กับลูกค้า และประชาชนที่สนใจภายในงานดังกล่าวด้วย ณ ธนาคารออมสินสาขาถนนราษฎร์อุทิศ จ.สุราษฎร์ธานี

Skip to content