banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินจับรางวัลมอบโชค “ออมสินสายเปย์ แจกรถทั้งปี รวยล้านทุกเดือน” ครั้งที่ 11 และ “ออมสิน ดับเบิลเปย์ แจกรถเพิ่ม 216 คัน” ครั้งที่ 5

ออมสินจับรางวัลมอบโชค “ออมสินสายเปย์ แจกรถทั้งปี รวยล้านทุกเดือน” ครั้งที่ 11 และ “ออมสิน ดับเบิลเปย์ แจกรถเพิ่ม 216 คัน” ครั้งที่ 5

3 พ.ค. 2562

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ธนาคารออมสินจัดพิธีออกรางวัลกิจกรรมส่งเสริมการขายสลากออมสินพิเศษ 5 ปี งวดที่ 509 “ออมสินสายเปย์ แจกรถทั้งปี รวยล้านทุกเดือน” ครั้งที่ 11 เพื่อมอบโชครางวัลรถยนต์ Toyota Camry รุ่น 2.0G จำนวน 1 รางวัล รถจักรยานยนต์ Honda Wave 110i จำนวน 3 รางวัล และรถจักรยาน Giant รุ่น Talon3 จำนวน 5 รางวัล และออกรางวัลกิจกรรมส่งเสริมการขายสลากออมสินพิเศษ 5 ปี งวดที่ 510 “ออมสินดับเบิลเปย์ แจกรถเพิ่ม 216 คัน” ครั้งที่ 5 เพื่อมอบโชครางวัล รถยนต์ Toyota Hilux Revo จำนวน 2 รางวัล รถจักรยานยนต์ Honda Wave 110i จำนวน 6 รางวัล และรถจักรยาน Giant รุ่น Talon3 จำนวน 10 รางวัล โดยมีคุณปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา รองประธานกรรมการ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ ให้เกียรติเป็นประธานกรรมการในการออกรางวัล และมีรศ.ดร.อรพรรณ โตสิงห์ หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล คุณปิติคลอ จักขุพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ คุณกัญชลี จำนงค์วงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กองบริหารงานสารสนเทศ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผศ.ดร.ชยพล พวงสมบัติ กรรมการบริหาร บริษัท โกลด์สมิธ สตาร์ (2008) จำกัด คุณสุดารัตน์ กุลธำรงค์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มดี 803 คอนสตรัคชั่น จำกัด คุณอภิวันท์ เฉลิมวงศาเวช นักธุรกิจ และคุณรัชกฤต พยัคฆ์หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานและระเบียบกฎหมาย ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 2 สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง และมีผู้บริหารธนาคารออมสินพร้อมด้วยสื่อมวลชนร่วมเป็นเกียรติในการออกรางวัล ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

Skip to content