banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินจับรางวัลมอบโชค “ออมสิน ดับเบิลเปย์ แจกรถเพิ่ม 216 คัน” ครั้งที่ 11

ออมสินจับรางวัลมอบโชค “ออมสิน ดับเบิลเปย์ แจกรถเพิ่ม 216 คัน” ครั้งที่ 11

1 พ.ย. 2562

    เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ธนาคารออมสินจัดพิธีออกรางวัลกิจกรรมส่งเสริมการขายสลากออมสินพิเศษ 5 ปี งวดที่ 510 “ออมสินดับเบิลเปย์ แจกรถเพิ่ม 216 คัน” ครั้งที่ 11 เพื่อมอบโชครางวัล รถยนต์ Toyota Camry รุ่น 2.0G จำนวน 2 รางวัล รถจักรยานยนต์ Honda Wave 110i จำนวน 6 รางวัล และรถจักรยาน Giant รุ่น Talon3 จำนวน 10 รางวัล โดยมีคุณชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานกรรมการในการออกรางวัล และมีคุณณัฏฐ์พัฒน์ สิเนหสาร ผู้บัญชาการเรือนจำกลางลพบุรี กรมราชทัณฑ์ คุณปฐมาวดี จ๋วงพานิช ผู้อำนวยการกองจัดซื้อจัดจ้าง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย นาวาเอกหญิง ฉัตรฑริกา คูชัมภู ประจำกรมการเงินทหารเรือ กองทัพเรือ คุณศิวาพร มนูญดาหวี ประธานกรรมการ โรงแรมศิวา รอยัล จังหวัดพัทลุง คุณเครือมาศ ไพรวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร คุณปรีชา เบี้ยมุกดา เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง และคุณวาทินี ห้วยแสน บรรณาธิการข่าวท่องเที่ยว หนังสือพิมพ์สยามรัฐและออนไลน์ ร่วมเป็นกรรมการในการออกรางวัล และมีผู้บริหารธนาคารออมสิน พร้อมด้วยสื่อมวลชนร่วมเป็นเกียรติในการออกรางวัล ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

Skip to content