banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินจับมือ UNDP เดินหน้าจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนผ่านแนวทางแก้ปัญหาเชิงนวัตกรรม

ออมสินจับมือ UNDP เดินหน้าจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนผ่านแนวทางแก้ปัญหาเชิงนวัตกรรม

30 มี.ค. 2565

เมื่อวันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 คุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และคุณเรอโน เมแยร์ ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNDP) ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ โครงการแก้ปัญหาเชิงนวัตกรรมเพื่อจัดการธนาคารขยะ (The Innovative Solutions for Community Waste Bank) อันเป็นการแสดงความมุ่งมั่นร่วมกันในการส่งเสริมการบูรณาการการแก้ปัญหาเชิงนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงการปรับปรุงการจัดการขยะมูลฝอยในระดับชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น สอดคล้องกับนโยบายของธนาคารในการขับเคลื่อนภารกิจเพื่อตอบสนองต่อหลักการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และหลักธรรมาภิบาล การธนาคารที่ยั่งยืนและมีความรับผิดชอบเพื่อสนับสนุน SDGs โดยมีคุณคานนี วิกนาราจา ผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ให้เกียรติเข้าร่วมในการลงนามพร้อมร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายใต้โครงการความร่วมมือดังกล่าวด้วย ณ ห้องกำแพงเพชร ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่

 

Skip to content