banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินจับมือสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา เปิดโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู “โคราชโมเดล”

ออมสินจับมือสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา เปิดโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู “โคราชโมเดล”

20 เม.ย. 2562

 เมื่อวันเสาร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2562 คุณอํานวย ปรีมนวงศ์ ประธานกรรมการธนาคารออมสิน เป็นประธานเปิดโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู “โคราชโมเดล” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสินและสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมาและมีหนี้สินกับธนาคารออมสิน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีคุณสมศักดิ์ จักสาน ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา คุณทอง วิริยะจารุ ประธานที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา คุณจิราพร นุกิจรังสรรค์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ คุณเกษศิริ สวาสดิ์รัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา 5 พร้อมผู้บริหารจากส่วนกลางและในพื้นที่ธนาคารออมสินภาค 13 ร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด จ.นครราชสีมา
 โอกาสนี้  ธนาคารออมสินได้อนุมัติวงเงินกู้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา เป็นเงิน 2,360 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินครู พร้อมทั้งออกบูธประชาสัมพันธ์ธุรกิจธนาคาร และให้คำปรึกษาทางการเงินภายในงานดังกล่าว ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

Skip to content