banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินจับมือสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

ออมสินจับมือสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

19 มิ.ย. 2562

 เมื่อวันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ธนาคารออมสินโดยคุณสุภัทรา พุทธวิริยะ ผู้อำนวยการภาค 5 รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสินกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น โดยมีคุณสุจินตนา หงษ์ทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ และคณะผู้บริหารโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน และโครงการ Academy SME Startup เข้าร่วมเป็นสักขีพยานพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โอกาสนี้ ธนาคารออมสินสาขาปากเกร็ดได้ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ธุรกิจธนาคารภายในงานด้วย

Skip to content