banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินจับมือพันธมิตร ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่หนองจอก ลาดกระบัง

ออมสินจับมือพันธมิตร ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่หนองจอก ลาดกระบัง

15 ก.ย. 2565

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565 ธนาคารออมสินร่วมกับมูลนิธิเนชั่นและเนชั่นกรุ๊ปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม จากเหตุน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือนร้อน ไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ โดยเฉพาะพื้นที่เขตหนองจอก – ลาดกระบัง เนื่องจากเป็นพื้นที่รับน้ำให้กับกรุงเทพฯ โดยธนาคารออมสินได้ร่วมสนับสนุนถุงยังชีพ น้ำดื่ม และสิ่งของจำเป็น พร้อมลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและให้กำลังใจผู้ประสบภัย ณ ชุมชนลำต้นไทร ชุมชนลำหินใต้ ชุมชนลำนกแขวก ชุมชนมาเรียลัย และชุมชนทิวสนร่วมจิตมณียา เขตหนองจอก และเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

Skip to content