banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินจับมือกสิกรไทยให้บริการตู้เอทีเอ็มร่วมกัน นำร่องใน 5 จังหวัด

ออมสินจับมือกสิกรไทยให้บริการตู้เอทีเอ็มร่วมกัน นำร่องใน 5 จังหวัด

6 พ.ย. 2562

    เมื่อวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และคุณขัตติยา อินทรวิชัย กรรมการผู้จัดการ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการ ATM ระหว่างธนาคารออมสินและธนาคารกสิกรไทย (มหาชน) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันการเงินเฉพาะกิจกับธนาคารพาณิชย์ครั้งแรกในประเทศไทยเพื่อการบริหารจัดการเครื่องเอทีเอ็มในอนาคตร่วมกัน และสานต่อนโยบายเครื่องเอทีเอ็มสีขาวของธนาคารแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในการใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น โดยจะมีการยกเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้กับลูกค้าครอบคลุมการถอนเงินสด สอบถามยอดเงิน และการโอนเงินระหว่างบัญชีที่ผูกกับบัตร โดยลูกค้าของแต่ละธนาคารออมสินและธนาคารกสิกรไทยจะสามารถทำธุรกรรมผ่านเครื่องเอทีเอ็มของอีกธนาคารหนึ่งเสมือนใช้บริการของธนาคารที่ลูกค้าถือบัตร ในพื้นที่ 5 จังหวัดนำร่อง ประกอบด้วย จังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 – 30 เมษายน 2563 โดยมีคณะผู้บริหารธนาคารออมสิน คณะผู้บริหารธนาคารกสิกรไทย (มหาชน) พร้อมด้วยสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือดังกล่าว ณ อาคารพหลโยธิน ธนาคารกสิกรไทย กรุงเทพฯ

Skip to content