banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินจัดพิธีเชิดชูเกียรติพนักงานเกษียณอายุ ประจำปี 2562

ออมสินจัดพิธีเชิดชูเกียรติพนักงานเกษียณอายุ ประจำปี 2562

27 ก.ย. 2562

     เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562 ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานในพิธีเชิดชูเกียรติพนักงานเกษียณอายุการทำงาน ประจำปี 2562 “เกษียณสำราญเทศกาลงานวัด” โดยมีคุณอมรฤทธิ์ จันทร์ประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการธนาารออมสิน กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ เป็นผู้แทนพนักงานเกษียณอายุกล่าวขอบคุณ และมีคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสินเข้าร่วมงานดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ โดยในปีนี้มีพนักงานเกษียณอายุการทำงานรวมทั้งหมด 144 คน ประกอบด้วย ผู้เกษียณอายุ 60 ปี จำนวน114 คน และผู้เกษียณอายุ 55 ปี จำนวน 30 คน 

Skip to content