banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทโครงการ “อุปสมบท 1,010รูป ทั่วไทย เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

ออมสินจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทโครงการ “อุปสมบท 1,010รูป ทั่วไทย เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

1 ก.ค. 2562

 เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ธนาคารออมสินจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทโครงการ “อุปสมบท 1,010 รูป ทั่วไทย เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” พร้อมกัน ณ วัดในพื้นที่ต่างๆ ของธนาคารออมสินภาคทั้ง 18 ภาคทั่วประเทศ ในการนี้ ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ได้เป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบทในโครงการดังกล่าว ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคารออมสิน ตลอดจนประชาชนร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

Skip to content