banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินจัดงาน “Together, We’re Strong”หอการค้ารวมพลังออมสินยกระดับ SMEs ไทย จังหวัดเชียงใหม่”

ออมสินจัดงาน “Together, We’re Strong”หอการค้ารวมพลังออมสินยกระดับ SMEs ไทย จังหวัดเชียงใหม่”

15 มิ.ย. 2562

 เมื่อวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสินร่วมพิธีเปิดงาน“Together, We’re Strong”หอการค้ารวมพลัง ออมสินยกระดับ SMEs ไทย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งธนาคารออมสินจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารธนาคารออมสิน ผู้บริหารจังหวัดผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่ธนาคารออมสินภาค 7ภาค 8 และภาค 9 รวมถึงหน่วยงานภาคีพันธมิตรเพื่อช่วยกันยกระดับ SMEs ไทย เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในจังหวัด ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างยั่นยืนพร้อมก้าวสู่ยุค 5.0โดยมีคุณวิรุฬ พรรณเทวีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และมีคุณวโรดมปิฏกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้ประกอบการ SMEs จ.เชียงใหม่ร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ โรงแรมแชงกรีล่า จ.เชียงใหม่

Skip to content