banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินจัดงานวันออมแห่งชาติ 31 ตุลาคม 2562 มอบ “กระปุกออมสินคัมภีร์แห่งการออม”

ออมสินจัดงานวันออมแห่งชาติ 31 ตุลาคม 2562 มอบ “กระปุกออมสินคัมภีร์แห่งการออม”

31 ต.ค. 2562

    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งธนาคารออมสินจัดขึ้นเพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักในความสำคัญของการประหยัดอดออม และส่งเสริมวินัยทางด้านการออม โดยปีนี้จัดงานภายใต้แนวคิด “คัมภีร์แห่งการออม GSB : Secrets of Successful Savers” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการวางแผนชีวิตสู่เป้าหมาย ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการออมด้วยการมอบ “กระปุกออมสินคัมภีร์แห่งการออม” ให้แก่ผู้ฝากเงินด้วยตัวเองหรือเปิดบัญชีใหม่ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป ณ ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ และยังจัดให้มีนิทรรศการวันออมแห่งชาติ นิทรรศการคัมภีร์แห่งการออม และกิจกรรมคัมภีร์แห่งการออม รวมถึงการมอบรางวัลผู้มีวินัยทางการเงิน/การออมดีเด่น  ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ โอกาสนี้ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ยังได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ การออม…เพื่ออนาคต” ด้วย

Skip to content