banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินจัดกิจกรรม “Pink Square @ Pai” ปรับภูมิทัศน์ “เมืองปาย” ให้เป็นแลนด์มาร์คใหม่ หนุนเศรษฐกิจ – การท่องเที่ยวยุคใหม่

ออมสินจัดกิจกรรม “Pink Square @ Pai” ปรับภูมิทัศน์ “เมืองปาย” ให้เป็นแลนด์มาร์คใหม่ หนุนเศรษฐกิจ – การท่องเที่ยวยุคใหม่

2 มี.ค. 2562

            เมื่อวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2562  คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และ คุณจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “Pink Square @ Pai” ณ สี่แยกถนนคนเดินบริเวณหน้าหน่วยย่อยธนาคารออมสินสาขาปาย อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
ซึ่งธนาคารออมสินได้สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนคนเดินให้เป็นจุดนัดพบแห่งใหม่ของ อ.ปาย เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว กระตุ้นภาคธุรกิจการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจชุมชน ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างแท้จริง ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของ อ.ปาย อย่างยั่งยืน
            พร้อมกันนี้ ธนาคารออมสินได้มอบงบประมาณสนับสนุนโครงการ “Pink Square @ Pai” ให้แก่ชุมชนกลุ่มผู้ประกอบการถนนคนเดิน อ.ปาย เป็นเงิน 3,640,000 บาท โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ คุณอรรคเดช ตาปราบ นายกเทศมนตรีตำบลปาย เป็นผู้แทนรับมอบ โอกาสนี้ ธนาคารออมสินยังได้มอบรางวัลการประกวด Street Food และการประกวดโฮมสเตย์ต้นแบบ มอบรางวัลการวาดภาพถังขยะ และมอบเงินสนับสนุนงานศิลปะ Airbrush พื้นถนนและผนัง มอบรถเข็นที่ได้รับการตกแต่งลวดลาย Pink Square ให้แก่ผู้ประกอบการจำนวน 10 คัน มอบเงินสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ Home Stay และ Street Food  มอบเงินสนับสนุนศิลปินในการพ่นสี (Airbrush) ถนนและผนัง มอบรถเข็นลวดลาย Pink Square จำนวน 10 คันแก่ผู้ประกอบการ พร้อมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาและทุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านเมืองแพม และสนับสนุนเงินบูรณะวัดบ้านเมืองแพม อ.ปางมะผ้า จากนั้น ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายกเทศมนตรีตำบลปาย ได้เยี่ยมชมร้านค้าของผู้ประกอบการภายในถนนคนเดิน อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอนด้วย

Skip to content