banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินจัดกิจกรรม CSR ณ โรงเรียนธนาคารออมสิน อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ออมสินจัดกิจกรรม CSR ณ โรงเรียนธนาคารออมสิน อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

8 ธ.ค. 2564

เมื่อวันพุธที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564 คุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วยคุณวรณัน ตันสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา 2 คุณเบญจพร นิลรัต ผู้อำนวยการภาค 4   คณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรม CSR ณ โรงเรียนธนาคารออมสิน อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งธนาคารออมสินภาค 4 จัดขึ้น เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งโรงเรียน ในการนี้ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินได้เป็นประธานเปิดโครงการธนาคารโรงเรียนดิจิทัล และมอบเงินสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ทุนการศึกษาจำนวน 100 ทุน เงินสนับสนุนชุดอุปกรณ์โซล่าเซลล์ให้กับโครงการธนาคารปูม้า ชุมชนบ้านปากคลอง ต.ธงชัย อ.บางสะพาน พร้อมมอบกล่องออมสินห่วงใยให้กับผู้ปกครองและประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จำนวน 200 ครอบครัว อาหารกลางวันให้กับตัวแทนนักเรียน พร้อมเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของโรงเรียนและธนาคารปูม้าของชุมชนบ้านปากคลอง ห้องจัดแสดงภาพถ่ายผู้อำนวยการธนาคารออมสินตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และชมการแนะนำ เมนูสำรับออมสิน ของชุมชนบ้านรวมไทย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ด้วย

Skip to content