banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินจัดกิจกรรม CSR ณ จ.หนองคาย

ออมสินจัดกิจกรรม CSR ณ จ.หนองคาย

21 มิ.ย. 2562

 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 คุณอำนวย ปรีมนวงศ์ ประธานกรรมการธนาคารออมสิน พร้อมคณะกรรมการ และคณะผู้บริหารธนาคารออมสิน นำโดย ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม CSR ตามแนวทาง “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน ณ สถาบันการเงินชุมชนบ้านสร้างหลวง ต.บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย พร้อมเยี่ยมชมการดำเนินงานสถาบันการเงินชุมชนบ้านสร้างหลวง ซึ่งธนาคารออมสินให้การสนับสนุนการดำเนินงาน โดยมีนายอำเภอท่าบ่อ คณะกรรมการและสมาชิกสถาบันการเงินบ้านสร้างหลวง และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว การนี้ ธนาคารออมสินได้ถวายเงินเพื่อสมทบทุนซื้อที่ดินให้แก่วัดป่าอนาลโย จำนวน 50,000 บาท มอบทุนการศึกษาและทุนอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านเดื่อ โรงเรียนบ้านน้อย และโรงเรียนเดื่อวิทยาคาร นอกจากนี้ยังได้มอบแว่นสายตาและยาสามัญประจำบ้านให้กับผู้สูงอายุในชุมชน และมอบตู้เย็นให้กับสถาบันการเงินบ้านสร้างหลวง ด้วย
 ในวันเดียวกันนี้ คณะกรรมการและคณะผู้บริหารธนาคารออมสินได้ร่วมกิจกรรม CSR “บวร” ณ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อ.เมือง จ.หนองคาย โดยถวายผ้าห่มองค์หลวงพ่อพระใส ถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ และถวายเงินสนับสนุนงบประมาณในการซื้อที่ดินวัดโพธิ์ชัย จำนวน 500,000 บาท โดยมีพระธรรมมงคลรังษี เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 8 เป็นผู้รับมอบ โอกาสนี้ ธนาคารออมสินยังได้มอบเงินสนับสนุนการปรับปรุงระบบประปาสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย จำนวน 50,000 บาท และไถ่ชีวิตโคจำนวน 2 ตัว เพื่อมอบให้เกษตรกรในพื้นที่ไว้ใช้ประโยชน์อีกด้วย

Skip to content