banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินจัดกิจกรรม “ออมสินชวนรุ่นพี่ทำความดีจิตอาสา” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

ออมสินจัดกิจกรรม “ออมสินชวนรุ่นพี่ทำความดีจิตอาสา” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

7 ก.ย. 2562

     เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2562  ธนาคารออมสินโดยคุณนวลนารถ สายสุทธิวงษ์ ผู้อำนวยการภาค 13 และคุณสุภา โรจน์พูนผล ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์และการตลาดเงินฝาก ร่วมเป็นประธานเปิดกิจกรรม “ออมสินชวนรุ่นพี่ทำความดีจิตอาสา” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์การเป็นธนาคารเพื่อการออมสำหรับผู้สูงวัย และส่งเสริมให้ผู้สูงวัยได้แสดงศักยภาพที่มีในการทำกิจกรรมจิตอาสาช่วยหลือผู้อื่นและผู้ด้อยโอกาสณ โรงแรมรายาแกรนด์ จ.นครราชสีมา ในการนี้ ลูกค้าผู้สูงวัยของธนาคารออมสินได้เข้าร่วมกิจกรรมในการทำตุ๊กตา Happy Doll  และคุณช้างจับมือ (ที่บีบนวดมือ) เพื่อแบ่งปันแก่เด็กด้อยโอกาสและผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง พร้อมร่วมทำบุญบริจาคเงินแก่โรงพยาบาลบัวลาย และโรงพยาบาลพล และร่วมสนุกกับการแสดงมินิคอนเสิร์ตของคุณอาภาพร นครสวรรค์ และคุณสุนารี ราชสีมา

Skip to content