banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินจัดกิจกรรม สานสัมพันธ์ วันแม่ : Workshop ตกแต่งกระเป๋าจากดอกไม้ผ้า

ออมสินจัดกิจกรรม สานสัมพันธ์ วันแม่ : Workshop ตกแต่งกระเป๋าจากดอกไม้ผ้า

3 ส.ค. 2562

     เมื่อวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ธนาคารออมสินโดยคุณรจเรข สีมาปิวะพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานบริหารการขาย เป็นประธานเปิดกิจกรรม “สานสัมพันธ์ วันแม่ : Workshop ตกแต่งกระเป๋าจากดอกไม้ผ้า” ซึ่งฝ่ายธุรกิจการเงินส่วนบุคคลจัดขึ้น เพื่อให้ลูกค้าบุคคลรายใหญ่ (Infinite Banking) ซึ่งเป็นคู่แม่ลูกได้ร่วมทำ Workshop นำดอกไม้ผ้ามาตกแต่งตะกร้าที่เป็นผลิตภัณฑ์จากกลุ่มจักสานผักตบชวา บ้านบางตาแผ่น ต.คลองวัว อ.เมือง จ.อ่างทอง ในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เพื่อมอบเป็นของขวัญชิ้นพิเศษในโอกาสวันแม่ โดยมี ผศ.ดร.วิทวัน จันทร และดร.วุฒิไกร ศิริผล อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรในกิจกรรม Workshop ดังกล่าว ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

Skip to content