banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินจัดกิจกรรมเวทีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ประกอบการ

ออมสินจัดกิจกรรมเวทีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ประกอบการ

13 ธ.ค. 2564

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ธนาคารออมสินจัดกิจกรรมเวทีประชุมเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ประกอบการ (Supply Chain) @ อารีย์ โดยมีคุณเบญญา อินทรวงศ์โชติ ผู้อำนวยการเขตพญาไท คุณวิลานี แซ่แต้ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยและองค์กรชุมชน พร้อมด้วยพ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบการร้านอาหารเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมภาสะพงษ์ สำนักงานเขตพญาไท โอกาสนี้ ธนาคารออมสินได้มอบบูธร้านค้าและร่มให้กับพ่อค้า แม่ค้าซึ่งประกอบการค้าในพื้นที่ซอยพหลโยธิน 7 (อารีย์)  พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ตกแต่งและซ่อมแซมบำรุงรักษาสถานประกอบการให้สวยงามอันเป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ ทั้งในด้านสุขอนามัย ความปลอดภัยของอาหาร และสร้างความเป็นระเบียบในบริเวณริมบาทวิถี

Skip to content