banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินจัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ

ออมสินจัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ

12 มิ.ย. 2562

  เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ชมรมจริยธรรมธนาคารออมสินจัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ น้อมนำหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาสู่การปฏิบัติ ปลุกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่คณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน โดยมีพระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต วัดป่าภูไม้ฮาว จ.มุกดาหาร บรรยายธรรม และมีคุณนิลวรรณ เล็กเจริญสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกำกับและควบคุม รองประธานชมรมจริยธรรมธนาคารออมสิน คุณจีรนันท์ เขตสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล คุณขนิฐา การีสรรพ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานลูกค้าบุคลากรภาครัฐ พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน จำนวนกว่า 300 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

Skip to content