banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินจัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระและบรรยายธรรม

ออมสินจัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระและบรรยายธรรม

18 ก.ย. 2562

    เมื่อวันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562 ชมรมจริยธรรมธนาคารออมสินจัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระและบรรยายธรรม ครั้งที่ 2/2562 โดยมีพระราชญาณกวี (สุวิทย์ ปิยวิชฺโช) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก บรรยายธรรม และมีคุณนิลวรรณ เล็กเจริญสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกำกับและควบคุม รองประธานชมรมจริยธรรมธนาคารออมสิน พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสินเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นเพื่อน้อมนำหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาสู่การปฏิบัติปลุกจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมอันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ หอประชุมบุรฉัตรธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

Skip to content