banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินจัดกิจกรรมพัฒนาจิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ณ เสถียรธรรมสถาน กรุงเทพฯ

ออมสินจัดกิจกรรมพัฒนาจิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ณ เสถียรธรรมสถาน กรุงเทพฯ

21 มิ.ย. 2562

 เมื่อวันที่ 21 – 23 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ธนาคารออมสินจัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร “พัฒนาจิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน” ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยมีผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคารออมสิน จำนวน 49 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ เสถียรธรรมสถาน กรุงเทพฯ

Skip to content