banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินจัดกิจกรรมพัฒนาจิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก

ออมสินจัดกิจกรรมพัฒนาจิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก

16 ส.ค. 2562

    เมื่อวันที่ 16 – 18 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ธนาคารออมสินจัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรพัฒนาจิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3 เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยมีผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคารออมสิน จำนวน 61 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ

Skip to content