banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินจัดกิจกรรมตู้กับข้าวสีชมพูปันสุข

ออมสินจัดกิจกรรมตู้กับข้าวสีชมพูปันสุข

19 พ.ค. 2563

                 ธนาคารออมสินจัดกิจกรรม “ตู้กับข้าวสีชมพูปันสุข” ตู้แห่งการให้ด้วยน้ำใจ ร่วมกันสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน โดยจัดตั้งตู้กับข้าวสีชมพูปันสุขเพื่อแบ่งปันเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19 ในระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม – 19 มิถุนายน 2563 ณ บริเวณหน้าธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ในการนี้ คุณเสกสรร ทวีกสิกรรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา 1 พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคารออมสิน ได้ร่วมกิจกรรมโดยร่วมนำครื่องอุปโภคบริโภคมาใส่ไว้ในตู้กับข้าวสีชมพูปันสุขด้วย

Skip to content