banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินจัดการอบรม “กลยุทธ์สร้างธุรกิจใหม่ ให้โตไวอย่างก้าวกระโดด”

ออมสินจัดการอบรม “กลยุทธ์สร้างธุรกิจใหม่ ให้โตไวอย่างก้าวกระโดด”

19 ต.ค. 2562

    เมื่อวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ธนาคารออมสินจัดการอบรมให้ความรู้เพื่อเสริมศักยภาพการทำธุรกิจให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดและแข็งแรงในยุคดิจิทัลอย่างครบวงจรแก่นักศึกษา ผู้ประกอบการ SMEs และ SMEs Startup ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “กลยุทธ์สร้างธุรกิจใหม่ ให้โตไวอย่างก้าวกระโดด : Growth Hacking Strategy for SMEs and Startup”ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว โฮเต็ล แอนด์ คอนเว็นชั่น เซ็นเตอร์ จ.เชียงใหม่โดยมีคุณวโรดม ปิฏกานนท์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรม คุณอนุรักษ์ เสงี่ยมจิตรผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Star upกล่าวต้อนรับ และมีผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์อัครพงษ์ ผ่องสุวรรณเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง“วิธีการสร้างโมเดลธุรกิจรูปแบบใหม่และกลยุทธ์การเอาชนะของธุรกิจขนาดย่อม การสร้างสินค้าและบริการให้โดนใจลูกค้าโดยใช้ระยะเวลาสั้นที่สุด ลงทุนน้อยที่สุดแต่ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดอาจารย์ศิเวก สัจเดว และอาจารย์สุดชาย สิงห์มโน เป็นวิทยากรในการบรรยายเรื่อง “การใช้ออนไลน์ มาร์เก็ตติ้งเพื่อสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดดGrowth Hacking รู้จักเครื่องมือและวิธีการในการใช้ขยายฐานลูกค้าและธุรกิจให้เติบโตแบบก้าวกระโดด 

Skip to content