banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินจัดการอบรมหลักสูตร Current Issues หัวข้อ HR Transformation

ออมสินจัดการอบรมหลักสูตร Current Issues หัวข้อ HR Transformation

15 ต.ค. 2562

    เมื่อวันอังคารที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ธนาคารออมสินจัดการอบรมหลักสูตร Current Issues หัวข้อ HR Transformation ให้แก่ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่าย/เทียบเท่าขึ้นไป และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 180 คน เพื่อให้ผู้บริหารมีแนวคิดและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งการนำเทคโนโลยีมาช่วยการบริหารจัดการข้อมูลและสร้างนวัตกรรมในฐานะผู้นำเพื่อผลักดันและขับเคลื่อนองค์กรให้มุ่งสู่การเป็น Digital Banking เพื่อรองรับการแข่งขันและเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัล โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ คุณชุติมา ศรีบำรุงศาสตร์ HR Director บริษัท ไมโครซอฟฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “Human Resources Digital Transformation Thinking” และคุณวิลาวัลย์ วิทูลสมบุญ Sales Specialist Modern Workplace บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “Microsoft Modern Workplace Design and Thinking” ณ หอประชุมเพชรรัตน ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

Skip to content