หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินจัดการอบรมหลักสูตร“พัฒนาจิตเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน”

ออมสินจัดการอบรมหลักสูตร“พัฒนาจิตเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน”

1 พ.ย. 2562

    เมื่อวันที่ 1– 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562ธนาคารออมสินจัดการอบรมหลักสูตร “พัฒนาจิตเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน”ให้แก่ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่าย/เทียบเท่าขึ้นไป จำนวน 33 คนณ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์โดยมีคุณสุภาภรณ์ สายทองอินทร์รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มกำกับและธรรมาภิบาล ประธานชมรมจริยธรรมธนาคารออมสิน เป็นประธานเปิดการอบรมและมีพระอาจารย์ปารมี สุรยุทฺโธเจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว และพระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “5 G คุณธรรมของผู้บริหาร” และ “งานได้ผล คนเป็นสุข”ให้แก่คณะผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าวโอกาสนี้ ธนาคารออมสินได้ถวายปัจจัยให้แก่วัดผาซ่อนแก้ว จำนวน 100,000 บาทด้วย