banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินจัดการสัมมนา “แนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในธุรกิจการเงินการธนาคาร”

ออมสินจัดการสัมมนา “แนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในธุรกิจการเงินการธนาคาร”

20 มี.ค. 2566

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566 คุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงร่วมการสัมมนา “แนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในธุรกิจการเงินการธนาคาร” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกที่สามารถสนับสนุนเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Target) ของธนาคาร โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) คุณภคมน สุภาพพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักธุรกิจคาร์บอนต่ำ เป็นวิทยากรให้ความรู้ถึงแนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกดังกล่าว ณ ห้องประชุมสราญรมย์ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ โดยในการสัมมนาครั้งนี้ยังได้จัดเตรียมอาหารว่างรับรองภายใต้แนวคิด Zero Waste เพื่อร่วมรณรงค์การลดขยะ โดยลดการใช้กระดาษหรือพลาสติกให้มากที่สุดอีกด้วย

Skip to content