banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินคว้ารางวัล Fair Finance Score 2023 แบงก์รัฐคะแนนสูงสุดจากผลประเมิน ESG ธนาคารไทย

ออมสินคว้ารางวัล Fair Finance Score 2023 แบงก์รัฐคะแนนสูงสุดจากผลประเมิน ESG ธนาคารไทย

7 ก.พ. 2567

ธนาคารออมสินครองอันดับหนึ่งรับรางวัล Fair Finance Score 2023 คะแนนสูงสุด ประจำปี 2566 หมวดสถาบันการเงินเฉพาะกิจ จากผลการประเมินธนาคารตามแนวปฏิบัติของแนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมประเทศไทย โดยใช้เกณฑ์แนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมนานาชาติ (Fair Finance Guide International) ตอกย้ำความสำเร็จในการดำเนินงานขับเคลื่อนธนาคารออมสินตามยุทธศาสตร์ธนาคารเพื่อสังคม โดยใช้แนวคิด ESG เป็นกรอบ เพื่อมุ่งสร้าง Social Impact ที่เป็นรูปธรรม ผ่านกระบวนการดำเนินงาน ESG in Action บนเส้นทางการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 คุณวชิรา การสุทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานความยั่งยืน ได้เป็นผู้แทนธนาคารรับมอบรางวัลดังกล่าวจากคุณสฤณี อาชวานันทกุล หัวหน้าคณะวิจัยแนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมประเทศไทย ในงาน “เปิดคะแนน ESG ธนาคารไทย ปีที่ 6 : โอกาสและความท้าทายสำคัญ” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อผลักดันให้ภาคการเงินการธนาคารของไทยก้าวสู่แนวคิดและวิถีปฏิบัติของการธนาคารที่ยั่งยืน (Sustainable Banking) อย่างแท้จริง ณ โรงแรม S31 Sukhumvit Hotel กรุงเทพฯ

Skip to content