banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออกสลากออมสินพิเศษ 2 ปี สลากออมสินพิเศษ 5 ปี ครั้งที่ 9/2564

ออกสลากออมสินพิเศษ 2 ปี สลากออมสินพิเศษ 5 ปี ครั้งที่ 9/2564

1 ก.ย. 2564

เมื่อวันพุธที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 ธนาคารออมสินทำการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 2 ปี สลากออมสินพิเศษ 5 ปี ครั้งที่ 9/2564 ณ ห้องออกรางวัลอาคาร 2 ชั้น 1 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ โดยมีคุณรักษยา ศิริบริรักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานปฏิบัติการธุรกิจ ให้การต้อนรับ คุณจิราพร นุกิจรังสรรค์ อดีตรองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานกรรมการในการออกรางวัล และมีผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย คุณธิติธัช นรวีร์ อดีตผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Start up คุณกรรณิการ์ อ้นพันธ์ นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลัด กรรมการ และคุณประเสริฐ ศรีโรจน์รุ่ง หัวหน้าข่าว สายอสังหาริมทรัพย์ หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน 360 องศาร่วมเป็นกรรมการในการออกรางวัลดังกล่าว

Skip to content