banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออกสลากออมสินพิเศษ 2 ปี สลากออมสินพิเศษ 5 ปี ครั้งที่ 8/2565 และรางวัลพิเศษสำหรับสลากออมสินดิจิทัล 2 และสลากออมสินพิเศษ 2 ปี ครั้งที่ 1

ออกสลากออมสินพิเศษ 2 ปี สลากออมสินพิเศษ 5 ปี ครั้งที่ 8/2565 และรางวัลพิเศษสำหรับสลากออมสินดิจิทัล 2 และสลากออมสินพิเศษ 2 ปี ครั้งที่ 1

1 ส.ค. 2565

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ธนาคารออมสินทำการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 2 ปี สลากออมสินพิเศษ 5 ปี ครั้งที่ 8/2565 และรางวัลพิเศษสำหรับสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี และสลากออมสินพิเศษ 2 ปี ครั้งที่ 1 รางวัลละ 1 ล้านบาท จำนวน 6 รางวัล ณ ห้องออกรางวัล อาคาร 2 ชั้น 1 ธนคารออมสินสำนักงานใหญ่ โดยมีคุณรักษยา ศิริบริรักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานปฏิบัติการธุรกิจ ให้การต้อนรับ ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า สถาบันพระปกเกล้า ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานกรรมการในการออกรางวัล และมีผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย พ.ต.อ.วายุภักษ์ วงศ์ศักดิรินทร์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรชะอำ จังหวัดเพชรบุรี คุณชรินทร์ สัจจามั่น ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายการคลังและพัฒนารายได้ สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และคุณพาฝัน กันทะวัง บรรณาธิการข่าว หนังสือพิมพ์สยามอินชัวร์ นิวส์ ร่วมเป็นกรรมการในการออกรางวัลดังกล่าว

Skip to content