banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออกสลากออมสินพิเศษ 2 ปี สลากออมสินพิเศษ 5 ปี ครั้งที่ 5/2565

ออกสลากออมสินพิเศษ 2 ปี สลากออมสินพิเศษ 5 ปี ครั้งที่ 5/2565

2 พ.ค. 2565

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ธนาคารออมสินทำการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 2 ปี และสลากออมสินพิเศษ 5 ปี ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องออกรางวัล อาคาร 2 ชั้น 1 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ โดยมีคุณมนัสนันท์ เมธาลัทธพล ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจเงินฝาก บริการ และอิเล็กทรอนิกส์ ให้การต้อนรับ ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ เลขาธิการ สมาคมส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนแห่งประเทศไทย ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานกรรมการในการออกรางวัล และมีผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย พันเอกหญิง วิมลวัลย์ ศิรภูมิณรงค์ นายทหารปฏิบัติการ ประจำสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ คุณนฤมล ล้อมทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหศีนิมา จำกัด และคุณปรีชา มีชำนาญ ผู้สื่อข่าวอาวุโส สำนักข่าวไทย อสมท. ร่วมเป็นกรรมการในการออกรางวัลดังกล่าว

Skip to content