หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออกสลากออมสินพิเศษ 2 ปี สลากออมสินพิเศษ 5 ปี ครั้งที่ 3/2565

ออกสลากออมสินพิเศษ 2 ปี สลากออมสินพิเศษ 5 ปี ครั้งที่ 3/2565

1 มี.ค. 2565

เมื่อวันอังคารที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 ธนาคารออมสินทำการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 2 ปี และสลากออมสินพิเศษ 5 ปี ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องออกรางวัล อาคาร 2 ชั้น 1 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ โดยมีคุณรักษยา ศิริบริรักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานปฏิบัติการธุรกิจ ให้การต้อนรับ คุณวิศิษฐ์  ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานกรรมการในการออกรางวัล และมีผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย คุณนวลสวาท  ชาติทอง อดีตผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สายงานปฏิบัติการธุรกิจ ธนาคารออมสิน นาวาอากาศเอก ประการ  เทศแก้ว ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน สำนักนโยบายและบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ และคุณณภัทร  ศิริเรือง บรรณาธิการบริหาร สำนักข่าวสับปะรด ร่วมเป็นกรรมการในการออกรางวัลดังกล่าว