banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออกสลากออมสินพิเศษ 1 ปี สลากออมสินพิเศษ 3 ปี ครั้งที่ 12/2564

ออกสลากออมสินพิเศษ 1 ปี สลากออมสินพิเศษ 3 ปี ครั้งที่ 12/2564

16 ธ.ค. 2564

เมื่อพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ธนาคารออมสินทำการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 1 ปี และสลากออมสินพิเศษ 3 ปี ครั้งที่ 12/2564 ณ ห้องออกรางวัลอาคาร 2 ชั้น 1 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ โดยมี คุณรักษยา ศิริบริรักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานปฏิบัติการธุรกิจ ให้การต้อนรับ คุณสหวัฒน์  โสภา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานกรรมการในการออกรางวัล และมีผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย รศ.ดร.ณรงค์  มั่งคั่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ต.ท.พุทธ  โสสุทธินัน รองผู้กำกับการฝ่ายกฎหมาย คดีปกครองและคดีแพ่ง กองบังคับการกฎหมายและคดี ตำรวจภูธรภาค 2 และคุณเนตรนภิศ  มีขันทอง ผู้สื่อข่าวอาวุโส สำนักข่าวหุ้นสมาร์ท ร่วมเป็นกรรมการในการออกรางวัลดังกล่าว

 

Skip to content