banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออกสลากออมสินพิเศษ 1 ปี สลากออมสินพิเศษ 3 ปี ครั้งที่ 11/2564

ออกสลากออมสินพิเศษ 1 ปี สลากออมสินพิเศษ 3 ปี ครั้งที่ 11/2564

16 พ.ย. 2564

เมื่ออังคารที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ธนาคารออมสินทำการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 1 ปี และสลากออมสินพิเศษ 3 ปี ครั้งที่ 11/2564 ณ ห้องออกรางวัลอาคาร 2 ชั้น 1 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ โดยมี คุณรักษยา ศิริบริรักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานปฏิบัติการธุรกิจ ให้การต้อนรับ พ.ต.อ.ศตวรรษ  หิรัญบูรณะ อดีตที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานกรรมการในการออกรางวัล และมีผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย น.อ.ธนากร เกตุหงษ์ ประจำกรมพลาธิการทหารอากาศ คุณธนัญชนก  สิริพูนสวัสดิ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ สำนักงานคดีศาลแขวง สำนักงานอัยการสูงสุด และคุณสุณิษา  ซิ้มสมบูรณ์ บรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ร่วมเป็นกรรมการในการออกรางวัลดังกล่าว

Skip to content