banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออกสลากออมสินพิเศษ 1 ปี สลากออมสินพิเศษ 3 ปี ครั้งที่ 3/2565 และสลากออมสินดิจิทัล 1 ปี ฉลองปีใหม่ 2565

ออกสลากออมสินพิเศษ 1 ปี สลากออมสินพิเศษ 3 ปี ครั้งที่ 3/2565 และสลากออมสินดิจิทัล 1 ปี ฉลองปีใหม่ 2565

16 มี.ค. 2565

เมื่อพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2565 ธนาคารออมสินทำการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 1 ปี สลากออมสินพิเศษ 3 ปี ครั้งที่ 3/2565 และออกรางวัลพิเศษโครงการสลากออมสินดิจิทัล 1 ปี ฉลองปีใหม่ 2565 ครั้งที่ 1 รางวัลละ 1 ล้านบาท จำนวน 10 รางวัล ณ ห้องออกรางวัลอาคาร 2 ชั้น 1 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ โดยมี คุณรักษยา ศิริบริรักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานปฏิบัติการธุรกิจ ให้การต้อนรับ พลโท นันทวัฒน์  ทัศนงาม ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานกรรมการในการออกรางวัล และมีผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย คุณสุกัลยา  แก้วสม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน คุณพรทิพา  จันทร ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานคดี  กองคดี 2 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน คุณภากร  ยังแจ่ม รองผู้อำนวยการ หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ ร่วมเป็นกรรมการในการออกรางวัลดังกล่าว

Skip to content