banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออกสลากออมสินพิเศษ 1 ปี สลากออมสินพิเศษ 3 ปี ครั้งที่ 2/2565

ออกสลากออมสินพิเศษ 1 ปี สลากออมสินพิเศษ 3 ปี ครั้งที่ 2/2565

16 ก.พ. 2565

เมื่อวันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ธนาคารออมสินทำการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 1 ปี และสลากออมสินพิเศษ 3 ปี ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องออกรางวัลอาคาร 2 ชั้น 1 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ โดยมี คุณรักษยา ศิริบริรักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานปฏิบัติการธุรกิจ ให้การต้อนรับ คุณอารีศักดิ์ เสถียรภาพอยุทธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานกรรมการในการออกรางวัล และมีผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย คุณจิรพัฒน์ เธียรพานิช ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย คุณพิษณุพร ขาวประเสริฐ อดีตรองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานปฏิบัติการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และคุณธนัญญา นาคเงิน ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ เนชั่นทีวี ร่วมเป็นกรรมการในการออกรางวัลดังกล่าว

Skip to content