banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออกรางวัลสลากฯ 2 ปี และสลากฯ 5 ปี ครั้งที่ 6/2564

ออกรางวัลสลากฯ 2 ปี และสลากฯ 5 ปี ครั้งที่ 6/2564

1 มิ.ย. 2564

เมื่อวันอังคารที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ธนาคารออมสินจัดพิธีออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 2 ปี ครั้งที่ 6/2564 และสลากออมสินพิเศษ 5 ปี ครั้งที่ 6/2564 ณ ห้องออกรางวัลอาคาร 2 ชั้น 1 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ โดยมีคุณรักษยา ศิริบริรักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานปฏิบัติการธุรกิจ ให้การต้อนรับพลตำรวจเอก ชัชวาลย์  สุขสมจิตร์ สมาชิกวุฒิสภา ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานกรรมการในการออกรางวัล และผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาอาชีพที่ร่วมเป็นกรรมการ ประกอบด้วย พันตำรวจโท นิรุติ  พัฒนรัฐ รองผู้อำนวยการกองคดีทรัพย์สินทางปัญญา กรมสอบสวนคดีพิเศษ คุณสุขนันทิพย์  ศรีสมวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และคุณศิริพร  ทองราย ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

Skip to content