banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 1 ปี ครั้งที่ 3/2567 และรางวัลเพื่อการศึกษา Youth Salak

ออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 1 ปี ครั้งที่ 3/2567 และรางวัลเพื่อการศึกษา Youth Salak

16 มี.ค. 2567

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2567 ธนาคารออมสินทำการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 1 ปี ครั้งที่ 3/2567 และรางวัลเพื่อการศึกษา สลากออมสินพิเศษ 1 ปี Youth Salak ณ ห้องออกรางวัลอาคาร 2 ชั้น 1 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ โดยมีพล.ร.ต.ธงชัย คุ้มกัน ผู้อำนวยการสำนักการฝึกและฝึกอบรม ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ให้เกียรติเป็นประธานกรรมการในการออกรางวัล และมีผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย คุณพิชญาภรณ์ กุลเศรษฐ ประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี คุณฉัตรชัย ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย กรมส่งเสริมสหกรณ์ และคุณรัตติยา ฤทธิฉิม บรรณาธิการบริหาร เว็บไซต์ข่าวเวิลด์บิสซิเนส ร่วมเป็นกรรมการในการออกรางวัลดังกล่าว

Skip to content