banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 2 ปี สลากออมสินพิเศษ 5 ปี ครั้งที่ 8/2566 และรางวัลพิเศษสลากออมสินพิเศษ 2 ปี

ออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 2 ปี สลากออมสินพิเศษ 5 ปี ครั้งที่ 8/2566 และรางวัลพิเศษสลากออมสินพิเศษ 2 ปี

1 ส.ค. 2566

เมื่อวันอังคารที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ธนาคารออมสินทำการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 2 ปี สลากออมสินพิเศษ 5 ปี ครั้งที่ 8/2566 และรางวัลพิเศษสลากออมสินพิเศษ 2 ปี รางวัลละ 3,000,000 บาท จำนวน 10 รางวัล ณ ห้องออกรางวัลอาคาร 2 ชั้น 1 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ โดยมีคุณรักษยา ศิริบริรักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานปฏิบัติการธุรกิจ ให้การต้อนรับ คุณวารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานกรรมการในการออกรางวัล และมีผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย คุณสุดาลักษณ์ ชินวิรารัฒน์ กรรมการ บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด คุณประสพโชค บุญมี ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีดีที แอนด์ อีควิปเมนท์ และคุณวิมพ์วิภา พรหมจรรย์ บรรณาธิการบริหาร สำนักข่าว Splendor-Biz เป็นกรรมการในการออกรางวัลดังกล่าว

Skip to content