banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 2 ปี และสลากออมสินพิเศษ 5 ปี ครั้งที่ 6/2566

ออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 2 ปี และสลากออมสินพิเศษ 5 ปี ครั้งที่ 6/2566

1 มิ.ย. 2566

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ธนาคารออมสินทำการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 2 ปี สลากออมสินพิเศษ 5 ปี ครั้งที่ 6/2566 ณ ห้องออกรางวัล อาคาร 2 ชั้น 1 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ โดยคุณรักษยา ศิริบริรักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานปฏิบัติการธุรกิจ ให้การต้อนรับคุณธำรง บูรณตระกูล รองผู้ว่าการ (เทคโนโลยีดิจิทัล) การประปานครหลวง ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานกรรมการในการออกรางวัล และมีผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย คุณปิยะ ศรีวิกะ ผู้อำนวยการ กองคดี 2 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน คุณพิภัทร์ สิริจำรัสสกุล นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ กองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร กรมศุลกากร และคุณชาคร หนูคงใหม่ บรรณาธิการบริหารกลุ่มข่าวเศรษฐกิจและรายการเศรษฐกิจ สถานีโทรทัศน์ TNN 16 ร่วมเป็นกรรมการในการออกรางวัลดังกล่าว

Skip to content