banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 1 ปี สลากออมสินพิเศษ 3 ปี ครั้งที่ 5/2566 และรางวัลพิเศษสำหรับสลากออมสินพิเศษ 1 ปี ครั้งที่ 2

ออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 1 ปี สลากออมสินพิเศษ 3 ปี ครั้งที่ 5/2566 และรางวัลพิเศษสำหรับสลากออมสินพิเศษ 1 ปี ครั้งที่ 2

16 พ.ค. 2566

เมื่อวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ธนาคารออมสินทำการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 1 ปี สลากออมสินพิเศษ 3 ปี ครั้งที่ 5/2566 และรางวัลพิเศษสำหรับสลากออมสินพิเศษ 1 ปี ครั้งที่ 2 รางวัลละ 100,000 บาท จำนวน 20 รางวัล ณ ห้องออกรางวัลอาคาร 2 ชั้น 1 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ โดยมีคุณรักษยา ศิริบริรักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานปฏิบัติการธุรกิจ ให้การต้อนรับ คุณสมศิริ ชำนาญชานันท์ รองอธิบดีอัยการ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานกรรมการในการออกรางวัล และมีผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย รศ.ดร.สุรัตน์ ทีรฆาภิบาล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์และวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คุณสชญช์ สุภัคนิธิบุญ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทูเดย์ สปรินท์ จำกัด และคุณศักดิ์ชัย อินทร์จันทร์ ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ร่วมเป็นกรรมการในการออกรางวัลดังกล่าว

Skip to content