banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 2 ปี สลากออมสินพิเศษ 5 ปี ครั้งที่ 11/2565

ออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 2 ปี สลากออมสินพิเศษ 5 ปี ครั้งที่ 11/2565

1 พ.ย. 2565

เมื่อวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ธนาคารออมสินทำการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 2 ปี และสลากออมสินพิเศษ 5 ปี ครั้งที่ 11/2565 ณ ห้องออกรางวัล อาคาร 2 ชั้น 1 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ โดยมีคุณรักษยา ศิริบริรักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานปฏิบัติการธุรกิจ ให้การต้อนรับพลเอก ภราดร จินดาลัทธ ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานกรรมการในการออกรางวัล และมีผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย นาวาอากาศเอก สานิตย์ กาญจนาหาร ผู้อำนวยการกองตรวจสอบที่ 3 สำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ คุณเยาวเรศว์ นาคะโยธินสกุล รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี และคุณนิธิโรจน์ เกิดบุญภานุวัฒน์ ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจสายพลังงาน อุตสาหกรรม บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด ร่วมเป็นกรรมการในการออกรางวัลดังกล่าว

Skip to content