หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 2 ปี สลากออมสินพิเศษ 5 ปี ครั้งที่ 9/2565 และรางวัลพิเศษสำหรับสลากออมสินดิจิทัล 2 และสลากออมสินพิเศษ 2 ปี ครั้งที่ 2

ออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 2 ปี สลากออมสินพิเศษ 5 ปี ครั้งที่ 9/2565 และรางวัลพิเศษสำหรับสลากออมสินดิจิทัล 2 และสลากออมสินพิเศษ 2 ปี ครั้งที่ 2

1 ก.ย. 2565

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 ธนาคารออมสินทำการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 2 ปี สลากออมสินพิเศษ 5 ปี ครั้งที่ 9/2565 และรางวัลพิเศษสำหรับสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี และสลากออมสินพิเศษ 2 ปี ครั้งที่ 2 รางวัลละ 1 ล้านบาท จำนวน 8 รางวัล ณ ห้องออกรางวัล อาคาร 2 ชั้น 1 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ โดยมีคุณรักษยา ศิริบริรักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานปฏิบัติการธุรกิจ ให้การต้อนรับ พลเอก ปรีชา เบ็ญจขันธ์ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานกรรมการในการออกรางวัล และมีผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย คุณชัชชลัยย์ ยุ้นพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลและสารสนเทศ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย คุณคมเดช วิจิตรจรัสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีดีซี สปรอกเก็ต จำกัด และคุณวีระศักดิ์ พงศ์อักษร บรรณาธิการอำนวยการ เครือเนชั่น ร่วมเป็นกรรมการในการออกรางวัลดังกล่าว