banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 1 ปี สลากออมสินพิเศษ 3 ปี ครั้งที่ 8/2565

ออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 1 ปี สลากออมสินพิเศษ 3 ปี ครั้งที่ 8/2565

16 ส.ค. 2565

เมื่อวันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ธนาคารออมสินทำการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 1 ปี สลากออมสินพิเศษ 3 ปี ครั้งที่ 8/2565 ณ ห้องออกรางวัลอาคาร 2 ชั้น 1 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ โดยมี คุณรักษยา ศิริบริรักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานปฏิบัติการธุรกิจ ให้การต้อนรับ พล.ต.ต ชยานนท์ มีสติ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานกรรมการในการออกรางวัล และมีผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย พ.ต.อ.สมคิด สาวิสัย ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี จำกัด คุณยุพาพร นุชชา นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี และคุณศิริวรรณ นพรัตน์ ผู้ผลิตรายการฟ้าใส By ศิริวรรณ ร่วมเป็นกรรมการในการออกรางวัลดังกล่าว

Skip to content