banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออกรางวัลสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี และสลากฯ 3 ปี ครั้งที่ 11/2563 พร้อมมอบโชค “สลากดิจิทัลออมสนุก ลุ้นรับโชค 2 ต่อ”

ออกรางวัลสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี และสลากฯ 3 ปี ครั้งที่ 11/2563 พร้อมมอบโชค “สลากดิจิทัลออมสนุก ลุ้นรับโชค 2 ต่อ”

16 พ.ย. 2563

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ธนาคารออมสินทำการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี และสลากออมสินพิเศษ 3 ปี ครั้งที่ 11/2563 ณ ห้องออกรางวัลอาคาร 2 ชั้น 1 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ โดยมี คุณพินิจ แดนมณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานปฏิบัติการลูกค้าบุคคล ให้การต้อนรับ คุณก้อง  รุ่งสว่าง กรรมการกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยยุทธ ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานกรรมการในการออกรางวัล และผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาอาชีพที่ร่วมเป็นกรรมการ ประกอบด้วย คุณเบญญา  อินทรวงศ์โชติ ผู้อำนวยการเขตพญาไท คุณชาติชาย  สุทธาเวศ รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และคุณณัฐญาณี  รัตนไพฑูรย์ ผู้ประกาศข่าวบันเทิงไทยรัฐทีวี ช่อง 32 ในการนี้ ได้มีการออกรางวัลสำหรับกิจกรรมส่งเสริมการขาย สลากดิจิทัลออมสนุก ลุ้นรับโชค 2 ต่อด้วย

Skip to content