banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออกรางวัลสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี และสลากฯ 3 ปี ครั้งที่ 10/2563 พร้อมมอบโชค “สลากดิจิทัลออมสนุก ลุ้นรับโชค 2 ต่อ” และสลากดิจิทัล 1 ปี มีเฮ ครั้งที่ 2

ออกรางวัลสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี และสลากฯ 3 ปี ครั้งที่ 10/2563 พร้อมมอบโชค “สลากดิจิทัลออมสนุก ลุ้นรับโชค 2 ต่อ” และสลากดิจิทัล 1 ปี มีเฮ ครั้งที่ 2

16 ต.ค. 2563

           เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ธนาคารออมสินทำการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี และสลากออมสินพิเศษ 3 ปี ครั้งที่ 10/2563 ณ ห้องออกรางวัลอาคาร 2 ชั้น 1 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ โดยมี คุณพินิจ แดนมณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานปฏิบัติการลูกค้าบุคคล ให้การต้อนรับ คุณทวี สุระบาล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานกรรมการในการออกรางวัล และผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาอาชีพที่ร่วมเป็นกรรมการ ประกอบด้วย คุณสราวุธ มีคุณสมบัติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คุณลานนา คำนวล ประธานบริหาร สำนักงานทนายความลานนา คำนวล และคุณวีรรัตน์  ธีรมิตร ผู้อำนวยการส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย 1 สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง ในการนี้ ได้มีการออกรางวัลสำหรับกิจกรรมส่งเสริมการขาย สลากดิจิทัลออมสนุก ลุ้นรับโชค 2 ต่อ และสลากดิจิทัล 1 ปี มีเฮ ครั้งที่ 2 ด้วย

Skip to content