banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออกรางวัลสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี และสลากฯ 3 ปี ครั้งที่ 4/2563 พร้อมมอบโชค “สลากดิจิทัลออมสนุก ลุ้นรับโชค 2 ต่อ”

ออกรางวัลสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี และสลากฯ 3 ปี ครั้งที่ 4/2563 พร้อมมอบโชค “สลากดิจิทัลออมสนุก ลุ้นรับโชค 2 ต่อ”

16 เม.ย. 2563

              เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2563 ธนาคารออมสินทำการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี และสลากออมสินพิเศษ 3 ปี ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องออกรางวัลอาคาร 2 ชั้น 1 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ โดยมี คุณพิษณุ วุฒิประสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานปฏิบัติการลูกค้าบุคคล ให้การต้อนรับ คุณธวัชชัย สวัสดิ์สาลี อดีตรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานกรรมการในการออกรางวัล และผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาอาชีพที่ร่วมเป็นกรรมการ ประกอบด้วย ผศ.นุชฤดี รุ่ยใหม่ อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คุณสุรีมาศ เชื่อมสุข หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร และคุณอรณัญช์ ปวีณ์วรรณ ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ในการนี้ ได้มีการออกรางวัลสำหรับกิจกรรมส่งเสริมการขาย สลากดิจิทัลออมสนุก ลุ้นรับโชค 2 ต่อด้วย

Skip to content